Sprawdź liste specjalistów i lekarzy Naszej placówki
Ewa Barcz
Kierownik Poradni Uroginekologicznej i Poradni Leczenia Endometriozy, Specjalista Położnictwa i Ginekologii

Prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz

Studia medyczne ukończyła w I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

Jest specjalistą  II-go stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii.

 

W 1998 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych z pracę dotyczącą neoangiogenezy w raku jajnika, natomiast w roku 2004 tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za prace dotyczącą patofizjologii endometriozy.

W roku 2010 z rąk prezydenta RP otrzymała tytuł profesora.

Główne zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień dotyczący churoginekologii, endometriozy oraz immunologii rozrodczości.

W zakresie ginekologii, główny nurt zainteresowań to patofizjologia endometriozy oraz zagadnienia związane z uroginekologią.

 

Prowadzi Poradnię Endometriozy, zajmującą się zarówno diagnostyką jaki leczeniem operacyjnym i farmakologicznym tego schorzenia, prowadząc współpracę z organizacją pacjentów – Polskim Stowarzyszeniem Endometriozy.

 

Kieruje również Poradnią Uroginekologiczną. W ramach diagnostyki wprowadziła do rutynowego postępowania ultrasonografię dna miednicy, stwarzając optymalne możliwości planowania leczenia operacyjnego oraz zachowawczego.

W chwili obecnej ośrodek uroginekologiczny UCZKiN jest wiodącym ośrodkiem w kraju, zapewniając leczenie pacjentkom ze schorzeniami dna miednicy oraz specjalizującym się w unikatowym na skalę europejską leczeniem powikłań pozabiegachuroginekologicznych. Aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami pacjenckimi w tym zakresie.

 

We współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM sprawuje opiekę ginekologiczną nad pacjentkami z otyłością, przygotowanymi do leczenia bariatrycznego.

 

Jest autorką kilku rozdziałów w monografia chi podręcznikach oraz kilkudziesięciu prac naukowych, opublikowanych w renomowanej światowej literaturze. Jest redaktorem naukowym pierwszej w Polsce, pełne jmonografii “Urogienkologia. Schorzeniadnamiednicy”.

 

Wielokrotnie nagradzana była za osiągnięcia naukowe przez JM Rektora WUM.

Prowadziaktywnąkampanięnarzeczpoprawyjakościopiekinadkobietamizeschorzeniamidnamiednicyoraz z endometriozą.

 

Jest autorką kilku rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz kilkudziesięciu prac naukowych, opublikowanych m.in. w renomowanej światowej literaturze (Fertility and Sterility, PLoS One, Gynecologic Endocrinology, Journal of Reproductive Immunology, International Journal of Gynecology and Obstetrics, Oncology Reports, Ginekologia Polska, i in.).

Wielokrotnie nagradzana była za osiągnięcia naukowe przez JM Rektora WUM, jak również zdobyła prestiżowe wyróżnienie za najlepszy artykuł opublikowany w International Journal of Gynecology and Obstetrics w roku 2002.

Powrót