Zamówienia publiczne

Dostawy energii elektrycznej

Termin składania ofert:
27.09.2018 - 06.11.2018

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako członek utworzonej Grupy Zakupowej, niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania dotyczącego dostaw energii elektrycznej w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2019 roku. Postępowanie prowadzi Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wszelkie niezbędne informacje opublikowane są na stronie Prowadzącego postępowanie. 

Powrót