Zamówienia publiczne

Dostawa akcesoriów medycznych

Termin składania ofert:
20.06.2018 - 29.06.2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa igieł jednorazowego użytku, kaniul, koreczków, żeli znieczulających, strzykawek, igieł specjalistycznych, drobnego sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych w zakresie 7 części.

Powrót