Poradnia Diagnostyki Prenatalnej, Wad i Terapii Płodu

Informacje o poradni

 

W ramach pracy Poradni konsultujemy ciężarne, u których w dotychczasowych badaniach ultrasonograficznych zaistniało podejrzenie występowania wad wrodzonych u płodu: serca, ośrodkowego układu nerwowego czy układu moczoego.

Poradnia oferuje szereg inwazyjnych badań diagnostycznych (biopsję kosmówki, amniocentezę i kordocentezę) mających na celu pobranie komórek płodu w kierunku badań genetycznych, immunologicznych i biochemicznych.

W ramach Pracowni USG wykonywane są pełne badania neurosonograficzne u płodów z podejrzeniem wady w ośrodkowym układzie nerwowym takich jak agenezja ciała modzelowatego czy zespół Dandy-Walker’a.

Klinika jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce oferującym wewnątrzmaciczne leczenie zespołu TTTS (twin-to-twin transfusion syndrome) w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych, laserową koagulację w przypadku zespoły TRAP (twin reversed arterial perfusion syndrome) oraz jedynym ośrodkiem w Polsce oferującym zabieg FETO (fetal endotracheal occlusion) u płodów z rozpoznaną przepukliną przeponową jako jedyną, uznaną metodą leczenia w trakcie trwania ciąży.

Powrót