Otwarcie Centrum Symulacji Położniczych "Bezpieczny Poród" we współpracy UCZKiN i PZU

Otwarcie Centrum Symulacji Położniczych "Bezpieczny Poród" we współpracy UCZKiN i PZU

 

 

CENTRUM SYMULACJI POŁOŻNICZYCH „BEZPIECZNY PORÓD”

 

   5 grudnia 2018 roku zostało otwarte Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum, którego partnerem jest PZU, mieści się przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie. Przeznaczone jest do szkolenia lekarzy, położnych, pielęgniarek, innych przedstawicieli personelu medycznego i służb ratunkowych, a jego instruktorami są położnicy, perinatolodzy i neonatolodzy związani
z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o.

 

   Gospodarzem Wydarzenia była dr hab. n. med. Dorota Bomba Opoń – kierownik Centrum oraz Kierownik Oddziału Patologii Ciąży i Oddziału Położniczego z Traktem Porodowym w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM. Wśród zaproszonych gości obecni byli: prof. Mirosław Wielgoś - kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, działającej na bazie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o., Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;  prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM;  prof. Barbara Pietrzak - występująca w imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;  mgr Małgorzata Rejnik – Kanclerz WUM;  Prezes PZU Życie S.A. - pan Roman Pałac;  pani Dorota Macieja – Członek Zarządu PZU Życie S.A odpowiedzialna za fundusz prewencyjny w Grupie PZU oraz pani Julita Czyżewska – Prezes PZU Zdrowie.

 

   Patronat merytoryczny nad kursami, które ruszają 8 grudnia 2018 roku, objęło Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników (PTGP). Budowa Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” WUM została sfinansowana z Programów Prewencyjnych PZU Życie SA
i TUWPZU. Celem współpracy WUM,  PZU i PTGP jest poprawa opieki okołoporodowej
w Polsce.

 

- Powikłania związane z ciążą i porodem są trudne do przewidzenia i wymagają natychmiastowego działania. Nieodpowiednia lub zbyt późna reakcja jest szczególnie dotkliwa, gdyż dotyczy porodu będącego procesem fizjologicznym, a nie stanem chorobowym. Dodatkowo konsekwencje powikłań związane z niewłaściwym postępowaniem ponosi zarówno matka, jak i dziecko. Niezmiernie istotne jest zatem odpowiednie wyszkolenie lekarzy położników i neonatologów oraz położnych szczególnie w zakresie postępowania w sytuacjach nagłych zagrażających życiu matki i dziecka – mówi prof. Mirosław Wielgoś, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM, działającej na bazie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o., Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

 

- Przeprowadzone na świecie badania ostatnich lat wskazują, że ćwiczenia praktyczne przeprowadzone na zaawansowanych fantomach porodowych symulujących trudne sytuacje kliniczne skracają krzywą uczenia i poprawiają umiejętności manualne lekarzy
i pomocniczego personelu medycznego. Zwiększa to zarazem szansę na prawidłowe postępowanie w sytuacji rzeczywistego wystąpienia danego problemu klinicznego.  Szkolenia fantomowe pełnią zatem bardzo istotną rolę w prewencji komplikacji porodowych, które coraz częściej stanowią przyczynę roszczeń pacjentów – podkreśla dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń, kierownik Centrum oraz Kierownik Oddziału Patologii Ciąży i Oddziału Położniczego z Traktem Porodowym w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM.

 

Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” wyposażone jest w zaawansowane fantomy porodowe oraz fantomy noworodkowe.

Sala Porodowa Wysokiej Wierności oferuje najbardziej technologicznie zaawansowany fantom kobiety rodzącej „Lucie”, pozwalający na przeprowadzenie symulacji porodu prawidłowego oraz powikłanego. Umożliwia on ćwiczenie zabiegów położniczych między innymi w dystocji barkowej, porodzie miednicowym oraz krwotoku położniczym.  Oprogramowanie stwarza możliwości przeprowadzenia scenariuszy klinicznych w sytuacji zagrożenia życia matki np. rzucawki, nagłego zatrzymania krążenia czy resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu.

Sala Ćwiczeń Niskiej Wierności została wyposażona w nowoczesny symulator noworodka umożliwiający ćwiczenie postępowania resuscytacyjnego.

W Centrum znajduje się również nowoczesny symulator porodowy SIMmom do ćwiczeń, między innymi, porodów zabiegowych z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego oraz symulator porodowy PROMPT Flex przeznaczony do szkolenia z procedur symulujących prowadzenie porodu siłami natury w przypadkach niekorzystnych odmian położenia płodu np. położenia miednicowego.

 

Dodatkowo Centrum posiada profesjonalną reżyserkę z lustrem weneckim, która pozwala na sterowanie symulatorami, rejestrację obrazu i dźwięku, a także salę seminaryjną, w której omawiane są przeprowadzane symulacje.

 

Więcej informacji i terminy szkoleń dostępne są na stronie: https://bezpiecznyporod.wum.edu.pl/

 

 

Kontakt dla mediów:

Marta Wojtach

Dyrektor Biura Prasowego – Rzecznik prasowy WUM

Tel 22 57 20 167 lub 175

e-mail:rzecznik@wum.edu.pl

 

 "Tekst dzięki uprzejmości Biura Prasowego WUM" 

Powrót