KOMUNIKAT Z DNIA 22.11.2021

KOMUNIKAT Z DNIA 22.11.2021

Drogie Pacjentki, Szanowni Państwo,

W związku z narastającą w ostatnich dniach falą negatywnych komentarzy i zarzutów pod adresem Pracowników Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, pragniemy wyrazić głębokie ubolewanie nad zaistniałą sytuacją, która godzi w dobre imię Kliniki.

Jako ośrodek akademicki stoimy na stanowisku świadczenia usług na jak najwyższym poziomie,  zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi i z poszanowaniem zasad etyki zawodowej. Jednym z podstawowych celów statutowych Kliniki jest działalność edukacyjna, mająca na celu propagowanie wiedzy z zakresu położnictwa i ginekologii zarówno wśród adeptów kierunków medycznych jak i społeczeństwa. Dostosowując się do aktualnych trendów wykorzystywane są w tym celu również media społecznościowe. Rozumiemy i szanujemy fakt, że nie wszyscy odbiorcy akceptują tę formę przekazu, choć wciąż otrzymujemy od Państwa liczne słowa wsparcia i uznania dla prowadzonej przez nas działalności.

Nigdy nie było i nie będzie z naszej strony przyzwolenia na jakiekolwiek przejawy naruszania praw i wolności pacjenta. Naszym priorytetem jest zapewnienie Pacjentkom szeroko pojętego bezpieczeństwa, dlatego też zapewniamy, iż żaden z Pracowników UCZKiN nie zaniedbuje swoich obowiązków zawodowych. Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż mając na uwadze dobro naszych obecnych i przyszłych podopiecznych zweryfikujemy prawdziwość pojawiających się w mediach zarzutów pod adresem poszczególnych Pracowników i jeśli zajdzie taka potrzeba wyciągnięte zostaną stosowne konsekwencje służbowe.

Dementujemy pojawiające się doniesienia o rzekomym kryzysie kadrowym w naszej Klinice, natomiast zachodzące w niej ruchy personalne stanowią normalne zjawisko na rynku pracy, sprzyjające rozwojowi kadry medycznej. Stale poszerzamy zakres usług, świadczonych w naszej Klinice, co jest możliwe między innymi właśnie dzięki przyjęciu do pracy nowych wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Wszystkie aktywności zawodowe osób specjalizujących się w zakresie położnictwa i ginekologii oraz innych specjalności prowadzone są pod czujnym okiem specjalistów w tym zakresie.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Kierownik Kliniki

Powrót