Nagrody

Nagrody
12 maja, z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, w Teatrze Muzycznym ROMA odbyła się uroczystość podczas której Panie 

➡️ Agnieszka Kaźmierczyk - Położna koordynująca Izby Przyjęć i Zespół Poradni
➡️ Iwona Zalewska - Położna koordynująca Oddział Neonatologii
➡️ Marzena Golisz - Pielęgniarka koordynująca Oddział Anestezjologii

za swoje zawodowe osiągnięcia oraz wzorową i sumienną pracę otrzymały nagrody Prezesa UCZKiN WUM prof. Tomasza Kuczura.

Wszystkie nagrodzone Panie wyróżniają się niesamowitym pragmatyzmem i zorganizowaniem połączonymi (co nie jest łatwe) z empatią i ukierunkowaniem na drugiego człowieka.
 
Gratulujemy serdecznie, jednocześnie doceniając trud i zaangażowanie wszystkich Pań Położnych i Pielęgniarek pracujących na naszym pokładzie!
 
Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Kaźmierczyk, dyr. Barbara German, Iwona Zalewska. Marzena Golisz - z przyczyn osobistych - była nieobecna na uroczystości.
Powrót