Prof. Mirosław Wielgoś oraz dr n. med. Przemysław Kosiński laureatami Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Prof. Mirosław Wielgoś oraz dr n. med. Przemysław Kosiński laureatami Nagrody Prezesa Rady Ministrów

24 listopada prof. Mirosław Wielgoś – Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM oraz dr Przemysław Kosiński – adiunkt naszej Kliniki otrzymali prestiżową Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięć naukowo-technicznych. Laureaci zostali wyróżnieni III nagrodą za wprowadzenie do praktyki klinicznej w Polsce najnowocześniejszej techniki operacji przeprowadzanej w trakcie ciąży u pacjentek z wrodzoną przepukliną przeponową rozpoznaną u płodu.

Przepuklina przeponowa jest jedną z najcięższych wad wrodzonych płodu. Problem u płodu wynika z ubytku strukturalnym przepony, czyli brakiem oddzielenia jamy brzusznej od klatki piersiowej. Defekt ten pojawia się w okresie embrionalnym i może mieć różne spektrum – od niewielkiego ubytku aż do całkowitego braku przepony po jednej lub obu stronach ciała. Przy większych ubytkach narządy jamy brzusznej, takie jak żołądek, jelito, a czasem nawet wątroba płodu przemieszczają się do klatki piersiowej. Powoduje to znaczny ucisk na rozwijające się płuca powodując ich niedorozwój oraz narastającą patologię łożyska naczyniowego krążenia małego. Te wszystkie nieprawidłowości powodują, że przepuklina przeponowa jest wadą o wyjątkowo wysokiej śmiertelności. W przypadku wady o dużym nasileniu śmiertelność sięga 50-100%. W najcięższych przypadkach wrodzonej przepukliny przeponowej istnieje możliwość interwencji zabiegowej jeszcze w czasie życia płodowego. Operacje wewnątrzmaciczne stanowią bardzo trudne technicznie, ale przede wszystkim nowoczesne podejście do niektórych wad wrodzonych.

Operacja polegająca na wewnątrzmacicznej okluzji tchawicy płodu (FETO) z powodu wrodzonej przepukliny przeponowej u płodu wykonywana jest celem zwiększenia przeżywalności noworodków z przepukliną przeponową. Zabieg ten proponowany jest wyłącznie pacjentkom w ciąży o najgorszym rokowaniu. W takiej grupie zastosowana technika pozwala na niemal dwukrotne zwiększenie przeżywalności noworodków. Operacja FETO jest innowacyjnym i trudnym technicznie zabiegiem. Jedynie kilka ośrodków na świecie podejmuje się wykonywania tego typu operacji. Dzięki zespołowi I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM te innowacyjne operacje wewnątrzmaciczne są obecnie wykonywane także w Polsce. Od 17 lutego 2014 przeprowadzono ich już ponad 50. Ta innowacyjna technika operacji wewnątrzmacicznych zwiększa dostępność dla polskich kobiet najnowocześniejszych wewnątrzmacicznych zabiegów operacyjnych. Daje to większą szansę na przeżycie dla noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową.

Pacjentki z podejrzeniem wady przepony u płodu prosimy o kontakt z Pracownią USG I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii pod nr telefonu: 22 5830 366

Powrót