Rejestratorka Medyczna - poszukujemy do pracy

Poszukujemy do pracy na stanowisku:

Rejestratorka Medyczna

Firma: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Miasto: Warszawa
Etat: Pełny etat
 
Zakres obowiązków:
 
1) Udzielanie kompleksowej i rzetelnej informacji na temat funkcjonowania placówki oraz świadczonych przez nią usług medycznych,
2) Informowanie o możliwych terminach wizyty, sposobie rejestracji oraz niezbędnych dokumentach,
3) Obsługa pacjentów osobiście, telefonicznie oraz mailowo,
4) Bieżąca korespondencja mailowa z pacjentami udzielanie odpowiedzi na maile,
5) Rejestracja pacjentów zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa,
6) Nadzór nad obiegiem dokumentacji w poradni,
7) Dbanie o zaufanie wśród pacjentów i poufność informacji oraz ochrona danych osobowych i medycznych pacjenta,
8) Kontrola uprawnień i statusów ubezpieczeń przyjmowanych pacjentów,
9) Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej pacjentów,
10) Przygotowywanie odpisów dokumentacji medycznej pacjenta na wniosek,
11) Rozliczanie świadczeń w ramach zawartych umów z NFZ
12) Rozliczanie pacjentów i innych płatników w ramach prowadzonej przez placówkę działalności komercyjnej (wystawianie paragonów, faktur , obsługa płatności kasa fiskalna, terminal za świadczone usługi komercyjne),
13) Wydawanie pacjentom i osobom upoważnionym wyników badań i dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
14) Dbałość o wysoką jakość usług,
15) Przygotowywanie raportów według poleceń przełożonego,
16) Dbanie o ład i porządek miejsca pracy,
17) Zgłaszanie nieprawidłowości w harmonogramach lub ich brakach.
 
Od kandydatów oczekujemy:
1) Minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku - WARUNEK KONIECZNY,
2) Biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
3) Predyspozycje osobowe: skrupulatność, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, dbałość o porządek, cierpliwość, podzielność uwagi i systematyczność,
4) Umiejętności obsługi sprzętu komputerowego,
5) Umiejętności interpersonalnych, łatwości nawiązywania kontaktów z innymi współpracownikami.
 
Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:
1) Możliwość pracy w ambitnym, doświadczonym zespole,
2) Pracę w oparciu o umowę,
3) Ubezpieczenie grupowe,
4) Fundusz socjalny.
5) Karta FitSport
 
Aplikacje prosimy wysyłać na adres: kadry@uczkin.pl
 
Powrót