Ciąża bliźniacza

W Poradni Ciąży Wielopłodowej prowadzimy opiekę nad pacjentkami w ciążach mnogich: bliźniaczych i trojaczych. Ze względu na wysokie ryzyko powikłań, ciąże mnogie powinny być prowadzone w ośrodku specjalistycznym, który zapewnia kompleksową opiekę nad mamą i dziećmi. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, jako ośrodek najwyższego, III stopnia referencyjności dysponuje zarówno wykwalifikowaną kadrą lekarską i pielęgniarską oraz specjalistycznym sprzętem niezbędnymi do opieki położniczej i neonatologicznej.

Każda pacjentka w ciąży mnogiej, zgłaszająca się do naszej Poradni, zostanie objęta opieką lekarską, niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi (badania krwi, moczu) oraz nadzorem ultrasonograficznym (badania I, II i III trymestru oraz monitorowanie wzrastania). W razie nagłej potrzeby, całodobową możliwość uzyskania konsultacji medycznej zapewnia Izba Przyjęć naszej Kliniki.

Warto podkreślić, iż pacjentki w ciążach mnogich wymagają zdecydowanie częstszych badań ultrasonograficznych.

W ramach Poradni, oprócz standardowych badań I, II i III trymestru, zapewniany dodatkowe badania USG mające na celu monitorowanie wzrastania i dobrostanu płodów.

Częsta ocena wzrastania wewnątrzmacicznego według obowiązującego protokołu pozwala na wczesne wykrywanie typowych powikłań ciąż bliźniaczych jednokosmówkowych takich jak zespół przetoczenia między bliźniętami (TTTS; twin-to-twin transfusion syndrome) czy selektywne zahamowanie wzrastania wewnątrzmacicznego (sIUGR; selective intrauterine growth restriction). Jako jedyny ośrodek w województwie mazowieckim dysponujemy możliwością przeprowadzania zabiegów wewnątrzmacicznych mających na celu leczenie zespołu TTTS.

Pacjentki objęte opieką Poradni mają możliwość porodu w Oddziale Położniczym UCZKiN, który dysponuje sprzętem umożliwiającym wieloprofilową opiekę zarówno dla matki jak i noworodków

Powrót