Przepuklina przeponowa


Czym jest przepuklina przeponowa?

 

Przepona jest cienkim mięśniem, który w prawidłowych warunkach oddziela narządy klatki piersiowej od jamy brzusznej. Przepuklina przeponowa jest wadą wrodzoną płodu, której istota polega na ubytku w przeponie oraz przemieszczeniu narządów normalnie znajdujących się w jamie brzusznej do klatki piersiowej. Przemieszczone narządy powodują ucisk na narządy znajdujące się w klatce piersiowej, co powoduje ich nieprawidłowy rozwój.

Przepuklina przeponowa jest wadą, która zwykle występuje jako jedyna wada płodu. Niemniej jednak może współistnieć z innymi wadami lub rzadkimi wadami genetycznymi. W celu wykluczenia najważniejszych wad genetycznych zwykle wykonuje się badanie polegające na pobraniu płynu owodniowego (amniopunkcja).

 


Jak często występuje przepuklina przeponowa?

Częstość występowania przepukliny przeponowej wynosi 1 na 4000.

 


Jakie są szanse na przeżycie noworodka?

 

Przepuklina przeponowa jest wadą wrodzoną o bardzo poważnym rokowaniu (śmiertelność 50-90%). Przeżywalność zależy przede wszystkim od objętości płuca, które umożliwi noworodkowi oddychanie po urodzeniu. Badanie ultrasonograficzne w ciąży umożliwia ocenę objętości płuca oraz oszacowanie przeżywalności.

 


Na czym polega operacyjne leczenie wewnątrzmaciczne?

 

Operacja endoskopowej okluzji tchawicy płodu (FetoscopicEndotrachealBalloonOcclusion – FETO) polega na wprowadzeniu do dróg oddechowych płodu (tchawicy) balonu wielkości około 2 cm. Balon zatyka ujście dróg   oddechowych i powoduje powiększanie się objętości tkanki płucnej.   Dostępna literatura i badania naukowe dowodzą, że FETO może w niektórych przypadkach zwiększyć przeżywalność noworodków nawet dwukrotnie (na przykład z 15% do 30%).

 przepuklina.jpg

Powrót