Refundacja in Vitro w Warszawie

Refundacja in Vitro w Warszawie

REFUNDACJA IN VITRO W WARSZAWIE

Dofinansowanie in vitro w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety
i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. w Warszawie jest realizatorem „Program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego” w latach 2023 – 2025.

W Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. w Warszawie każda zakwalifikowana do programu para może skorzystać z dofinansowania w wysokości 6000 zł do zabiegu. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to trzy zabiegi, jeśli wskutek pierwszego lub drugiego zabiegu nie doszło do urodzenia dziecka.

Kto może skorzystać z programu dofinansowania do zabiegów in vitro w Warszawie?

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zajść w ciążę poprzez naturalną koncepcję i spełniają następujące kryteria:

• Para, zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
• Pary, które pozostają w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.
• Pary, które w dniu kwalifikacji do programu zamieszkują na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat.
• Pary, które nie uczestniczyły lub uczestniczyli co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych (w tym programie finansowanym ze środków m.st. Warszawy w latach 2017-2019)
• Wiek kobiety mieści się w przedziale 25 - 40 lat.
• Rezerwa jajnikowa kobiety, mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml.

 

Do programu zostaną zakwalifikowane także kobiety w wieku 18 – 40 lat, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną, zamieszkujące na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat. Zamrożenie komórek jajowych pozwoli u tych kobiet odroczyć płodność do czasu wyleczenia choroby. Uczestniczkom programu przysługuje możliwość dofinansowania do jednej procedury ochrony płodności, poprzedzającej leczenie gonadotoksyczne, w wysokości do 3 600 zł.

Program finansowany ze środków m.st. Warszawy

 

Miejskie dofinansowanie do procedury in vitro w Warszawie obejmuje :

• stymulację mnogiego jajeczkowania i monitorowanie,
• wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych (pobranie komórek jajowych);
• znieczulenie ogólne podczas punkcji,
• pobrania plemników w tym również na drodze biopsji jądra, najądrza, mikrochirurgii i przygotowanie do zapłodnienia,
• pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków,
• transfer zarodków do jamy macicy,
• kriokonserwację (mrożenie) zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym.

 

Dokumenty do pobrania:

Ankieta satysfakcji pacjenta

Formularz uczestnictwa para

Formularz uczestnictwa terapia gonadotoksyczna

 

Pacjentki muszą być przygotowane na poniesienie kosztów związanych z badaniami laboratoryjnymi (kwalifikacyjne, hormonalne, infekcyjne, genetyczne, nasienia etc.), dodatkowymi konsultacjami specjalistycznymi, przechowywaniem zamrożonych zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,  a także – jeśli wystąpią wskazania – dodatkowymi procedurami (zabiegowymi, embriologicznymi, diagnostycznymi) oraz transferów kriokonserwowanych.

Cennik

Jak zakwalifikować się do udziału w programie dofinansowania in vitro?
Termin wizyty wstępnej można zarezerwować dzwoniąc pod numer : 
+48 22 583 03 70  lub drogą e-mailową na adres: andrologia@uczkin.pl.

W zgłoszeniu proszę umieścić: 

 

• Imię
• Nazwisko
• Numer telefonu kontaktowego

 

Zachęcamy do brania udziału w akcji i składania zgłoszeń po przez e-mail.

Na wizytę powinno przyjść obydwoje partnerów. Należy pamiętać o tym, aby na wizytę zabrać kopię dokumentacji medycznej (historię choroby, wyniki badań w ramach leczenia niepłodności, karty informacyjne, opisy zabiegów).
Pacjenci powinni mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamości (dowód osobisty, paszport).

 

 

Powrót