TTTS/sIUGR

 

Zespół przetoczenia międzybliźniętami (TTTS; twin-to-twin transfusion syndrome)

popularnie nazywany „zespołem podkradania“ jest powikłaniem występującym w około 10-15% ciąż bliźniaczych, głównie jednokosmówkowych dwuowodniowych. W tego typu ciążach bliźnięta dzielą wspólne łożysko, którego cechą charakterystyczną jest występowanie połączeń naczyniowych  (tzw. anastomoz) umożliwiających wymianę krwi pomiędzy płodami. W warunkach niezrównoważonego przepływu  jedno z bliźniąt przybiera rolę „biorcy“, a drugi „dawcy“. Nieleczony, postępujący zespół TTTS grozi wysokim ryzykiem powikłań: poronienia, zgonu wewnątrzmacicznego jednego/ dwóch płodów czy powikłań neurologicznych. Jedynym, skutecznym leczeniem zespołu TTTS likwidującym jego przyczynę jest zabieg fetokospowej ablacji anastomoznaczyniowych, którego zadaniem jest laserowe zamknięcie połączeń naczyniowych i rozdzielenie układów krążenia u płodów. W Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM wykonujemy zabiegi fetoskopowe mające na celu leczenie przypadków TTTS.

 

Pacjentki z podejrzeniem zespołu TTTS zachęcamy do kontaktu i zapisu w Poradni Ciąży Wielopłodowej działającej w każdy czwartek. Oferujemy możliwość konsultacji ultrasonograficznej i ewentualnej kwalifikacji do leczenia. W sytuacjach nagłych prosimy o zgłoszenie do całodobowej Izby Przyjęć.

 


Selektywne ograniczenie wzrastania wewnątrzmacicznego (sIUGR; selective intrauterine growth restriction)

jest powikłaniem ciąż mnogich, zarówno jedno- jak i dwukosmówkowych związanym z rozbieżnością wzrastania wewnątrzmacicznego płodów. W ciążach jednokosmówkowych sIUGR wynika zazwyczaj z nierównego podziału łożyska i obecnościa nastomoznaczyniowych na powierzchni wspólnego łożyska. Z drugiej strony, sIUGR w ciążach dwujajowych może wynikać z odmiennego materiału genetycznego bliźniąt i konstytucjonalnego, nieprawidłowego wzrastania jednego z dzieci. Niezależnie od typu ciąży, każdy przypadek sIUGR jest wyzwaniem klinicznym wymagającym odpowiedniego doświadczenia, intensynwnego nadzoru utrasonograficznego w ośrodku o najwyższym stopniu referencyjności. sIUGR stwarza dylemat polegający na braku optymalnego terminu rozwiązania ciąży - z jednej strony wiąże się z niepotrzebnym ryzykiem wcześniactwa dla płodu większego, z drugiej - kontynuowanie ciąży stwarza realne zagrożenie obumarcia wenątrzmacicznego lub przewlekłego niedotlenienia u mniejszego bliźnięcia.

W przypadku podejrzenia nierównomiernego wzrastania wewnątrzmacicznego zachęcamy do wizyty w Poradni Ciąży Wielopłodowej w Ambulatorium UCZKIN działającej w każdy czwartek celem ewentualnej konsultacji i badania ultrasonograficznego.


 

Powrót