23.10.2017

Dla pacjentów

Bliźniaki - Podwójne szczęście?

Podwójne szczęście?

 

               W związku ze zmieniającą się strukturą i stylem życia naszego społeczeństwa rośnie liczba kobiet w ciążach mnogich – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. W 2015 roku odsetek urodzeń mnogich w naszym kraju przekroczył już 2,5 %! Niestety ciąża mnoga to nie tylko podwójne szczęście, ale także wielokrotnie większe ryzyko dla Mamy i Dzieci. Mam bliźniąt czy trojaczków przybywa i niezmiernie istotne jest, by były objęte właściwą, profesjonalną i specjalistyczną opieką, aby miały jak największe szanse na urodzenie zdrowych dzieci.

               Większość rodziców, którzy właśnie dowiedzieli się, iż urodzi się im nie jedno, a dwoje lub troje dzieci, szuka informacji w internecie, czasopismach czy wśród znajomych. Bombardowani są tam skomplikowanymi nazwami problemów takimi jak TTTS czyli zespół przetoczenia między bliźniętami, fetoskopia, laseroterapia itd. Dominują opisy ciężkich powikłań, które mogą zdarzyć się w ciążach jednokosmówkowych, na szczęście stanowiących ułamek ciąż bliźniaczych.

Ale co jest naprawdę największym problemem wszystkich ciąż mnogich?

               Powikłaniem najczęściej dotykającym wszystkie kobiety w ciążach mnogich, zarówno jedno-, jak i dwukosmówkowych, jest poród przedwczesny. Tak jak terminem porodu dla ciąży pojedynczej jest 40 tygodni (jest to data wpisana na pierwszej stronie karty ciąży), w ciążach bliźniaczych terminem jest 37 tygodni, czyli 3 tygodnie wcześniej niż informuje data wpisana w rubryce „termin porodu”. Jednak szanse na urodzenie dzieci w tym czasie są niewielkie a większość takich ciąż kończy się przedwcześnie. Aż dwie trzecie wszystkich bliźniąt to wcześniaki. Większość dzieci rodzi się jednak po ukończonym 34 tygodniu ciąży, po którym są one już przygotowane do życia poza łonem mamy i najczęściej wymagają niewielkiej pomocy medycznej. Aby zapewnić przyszłej mamie bliźniąt jak największe szanse na donoszenie ciąży i urodzenie zdrowych dzieci niezmiernie ważne jest objęcie jest odpowiednią opieką już od początku ciąży. Tylko intensywny nadzór położniczy pozwala na wczesne wykrycie zagrożenia porodem przedwczesnym i odpowiednie postępowanie profilaktyczne i lecznicze.

Każda ciąża mnoga jest ciążą wyjątkową, ciążą zwiększonego ryzyka, i w związku z tym każda przyszła mama bliźniąt czy trojaczków powinna być objęta specjalistyczną opieką.

               Nasza Poradnia Ciąż Mnogich zapewnia kompleksową opiekę lekarską i intensywny nadzór ultrasonograficzny na rozwojem wewnątrzmacicznym bliźniąt i trojaczków. Zapraszamy wszystkie pacjentki w ciążach mnogich!

 

dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska

Powrót