Odwiedziny

Zasady odwiedzin pacjentek w Oddziale Położniczym i Trakcie Porodowym

  1. W Trakcie Porodowym pacjentce rodzącej może towarzyszyć jedna osoba niezależnie od tego czy poród odbywa się w ciągu dnia czy nocy.
  2. Odwiedziny w Oddziale Położniczym odbywają się w godzinach 8:00 - 20:00
  3. Po wyznaczonych godzinach odwiedzin drzwi oddziału zostają zamknięte dla odwiedzających, personel szpitala posługuje się kodem otwierającym drzwi.
  4. Pacjentkę przebywającą w Oddziale Położniczym mogą odwiedzać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby.
  5. Zabrania się przebywania w Oddziale Położniczym dzieci poniżej dziesiątego roku życia
  6. Zabrania się przebywania w Oddziale Położniczym osób z aktywną infekcją.
  7. Na Oddział Położniczy nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
  8. Na Oddział Położniczy wchodzimy bez ubrań wierzchnich, można je pozostawić w szatni znajdującej się na parterze w części ambulatoryjnej Kliniki.
  9. Odwiedzający dezynfekują ręce przed wejściem do Oddziału Położniczego.
Powrót