Odbiór wyników badań

 

Wyniki badań zleconych przez lekarzy Ambulatorium drukowane są przez lekarza podczas kolejnej wizyty i wydawane, po uprzednim omówieniu.

Rejestratorki nie wydają wyników badań, poza wynikiem cytologii wykonanej z nr SIMP. Jest to postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami.

W Ambulatorium funkcjonuje punkt pobrań, który realizuje skierowania lekarzy UCZKiN. Możliwe jest także, na życzenie pacjentki, wykonanie badań bez żadnego skierowania, po uiszczeniu opłaty za badania.

Wyniki opłaconych badań komercyjnych wydawane są w Punkcie Pobrań.


Wyniki badań histopatologicznych wydawane są w Dziale Rozliczeń Medycznych Kliniki w dni powszednie w godz. 8:30-15:00 (korytarz na parterze).

Powrót