Dydaktyka

Studenckie Koło Naukowe

Przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii działa Studenckie Koło Naukowe zrzeszające studentów zainteresowanych zgłębianiem wiedzy związanej z ginekologią i położnictwem.
 

Spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie w sali wykładowej bądź bibliotece Kliniki pod okiem opiekunów Koła:
  • Prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak
  • Dr hab. n. med. Iwona Szymusik
  • lek. Bartosz Godek

Tematyka spotkań SKN kształtowana jest wspólnie przez studentów oraz asystentów i obejmuje aktualne problemy ginekologii i położnictwa. Poruszane kwestie dotyczą zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznych aspektów sztuki lekarskiej. Ponadto członkowie Koła uczestniczą w dyżurach lekarskich, piszą prace naukowe i biorą udział w kongresach i konferencjach.
Latem organizowany jest obóz naukowy w Pucku.

W celu uzyskania informacji o spotkaniach zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową dostępną pod adresem:
 https://www.facebook.com/SKN-przy-I-Katedrze-i-Klinice-Po%C5%82o%C5%BCnictwa-i-Ginekologii-WUM-215735168817719/ 

Przewodniczący Koła: Daria Stelmach  sknstarynkiewicza@gmail.com


 

Powrót