Wydział Lekarski ( dawny I Wydział Lekarski )

 

INFORMACJA DO STUDENTÓW V I VI ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO, ODBYWAJĄCYCH ZAJĘCIA Z POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W I KLINICE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII WUM (2020/2021)

 

Szanowni Państwo,

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz zarządzenia JM Rektora WUM zajęcia z położnictwa i ginekologii w Klinice będą się odbywały w trybie hybrydowym.

  1. Wykłady dla V roku (w liczbie 2) zostały przeniesione do e-learningu i zostaną udostępnione na platformie e-learningowej WUM dla wszystkich studentów V roku
  2. Seminaria będą się odbywały wyłącznie w formie zdalnej. Skorzystamy z obu form dostępnych w WUM – platformy e-learningowej, gdzie będziecie Państwo mieli dostęp do wszystkich seminariów, ale też z aplikacji Microsoft Teams, na której część spotkań odbędzie się on-line o wskazanych przez opiekunów godzinach.
  3. Zgodnie z zaleceniami zajęcia teoretyczne i kliniczne będą rozdzielone i zostaną zblokowane.
  4. W planie roku V pozostają do odrobienia dyżury (łącznie 20h ćwiczeniowych).
  5. Kolokwia wejściowe i końcowe odbędą się trybie stacjonarnym
  6. Egzamin końcowy dla VI roku będzie możliwy w dwóch formach – stacjonarnej i na MS Teams, w zależności od zmieniającej się ciągle sytuacji epidemiologicznej.

Ze względu na zróżnicowany przydział grup z roku V i VI w Klinice plan zajęć dla każdej z grup może się różnić, dlatego szczegółowej wersji nie zamieszczamy na stronie. Na 10 dni zajęć połowa będzie stanowiła formę zdalną, a druga połowa będzie związana z obecnością w Klinice na zajęciach praktycznych. Wszyscy studenci będą zobowiązani do wypełnienia ankiety epidemiologicznej prze rozpoczęciem zajęć (zgodnie z zarządzeniem JM Rektora) oraz do pomiaru temperatury w każdej sytuacji kontaktu osobistego z pacjentami i personelem w Klinice (przed wejściem na zajęcia). Ze względu na szczególną sytuację w której się znajdujemy prosimy, abyście przestrzegali zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (częste mycie rąk, dezynfekcja, zasłanianie ust i nosa, unikanie kontaktu bezpośredniego  i zachowanie odpowiedniego dystansu) zarówno na zajęciach w oddziałach, jak i w przestrzeni dedykowanej dla Was (np. szatnia). Na zajęciach klinicznych zostaniecie w miarę możliwości podzieleni na podgrupy do 4 osób. Opiekunowie poszczególnych grup będą się kontaktować ze starostami najpóźniej w tygodniu poprzedzającym blok, a szczegółowy plan każdy otrzyma najpóźniej w pierwszym dniu zajęć.

 

Informacja dla studentów Neonatologii:

Zajęcia praktyczne kontaktowe dla studentów V roku z Neonatologii będą odbywały się w środy i czwartki w godzinach 8.00-10.45.

Grupa zostanie podzielona na dwie podgrupy po ok. 14 osób.


 

Materiały do pobrania:

Kolokwium wstępne - program do zaliczenia

Sylabus NEONATOLOGIA Vr. 2020-2021

Sylabus GINEKOLOGIA V r. 2020-2021

Sylabusa GINEKOLOGIA VI r. 2020-2021

Sylabusa GINEKOLOGIA - SPECJALNOŚĆ VI r. 2020-2021


 

Fakultety

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim zaplanowane są dla studentów w systemie elektronicznym. Szczegółowe wiadomości znajdziecie Państwo na stronie Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (http://1wl.wum.edu.pl/dziekanat-1wl/fakultety).     

Zapisy na zajęcia fakultatywne możliwe są jedynie poprzez stronę internetową www.fakultety.wum.edu.pl

 Oferta zajęć przygotowanych dla studentów  w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii obejmuje dwa bloki fakultatywne:

  • USG i endoskopia w położnictwie i ginekologii - realizowany w semestrze letnim
  • Niepłodność - realizowany w semestrze zimowym

Sylabus FAKULTETY


KONTAKT:

sekretariat Kliniki +48 22 583 03 01

Powrót