Konkurs

Linki do pobrania


UCZKiN/04/2019

"Ogłoszenie o wynikach konkursu"

"Konkurs ofert na wybór wykonawcy procedur laboratoryjnych, biotechnologicznych i embriologicznych w zakresie leczenia niepłodności oraz prowadzenie Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków w UCZKiN"

"Ogłoszenie o konkursie na wybór wykonawcy procedur laboratoryjnych, biotechnologicznych i embriologicznych w zakresie leczenia niepłodności oraz prowadzenie Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków w UCZKIN na lata 2019-2023"

Uprzejmie informujemy, że więcej informacji o Konkursie można uzyskać pod nr tel.: 22 370 27 46, e-mail: biuro@uczkin.pl 


UCZKiN/03/2019 

Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie : świadczenie usług polegających na wykonywaniu badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, analitycznej i mikrobiologicznej.

"Ogłoszenie o rozstrzygnięciu"

 

"Odpowiedź na pytania"

 

"Ogłoszenie o Konkursie"

"Szczegółowe warunki konkursu"

"UMOWA - zał nr. 6"

"UMOWA NAJMU - zał. nr. 7"

 

"OFERTA"

"OŚWIADCZENIE OFERENTA"

"WYKAZ OSÓB"

"WYKAZ WYKONANYCH USŁUG"

"Załącznik nr. 1a"

"ZESTAWIENIE WYMAGAŃ ORGANIZACYJNYCH"

"WYKAZ ZAŁACZNIKÓW" UCZKiN/02/2019 

„Konkurs ofert na wybór wykonawcy procedur laboratoryjnych, biotechnologicznych i embriologicznych w zakresie leczenia niepłodności oraz prowadzenie Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków w UCZKiN”

"Ogłoszenie o konkursie na wybór wykonawcy procedur laboratoryjnych, biotechnologicznych i embriologicznych w zakresie leczenia niepłodności oraz prowadzenie Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków w UCZKIN na lata 2019-2023"

"Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert"

"Odpowiedzi na pytania do konkursu"

"Ogłoszenie o wynikach konkursu" 

 


Konkurs na badania 2019.pdf

Odpowiedź na pytanie do konkursu.pdf

Powrót