Praca

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.

 

Sekretarka Medyczna/ Rejestratorka medyczna

Opis stanowiska:

 1. weryfikacja dokumentacji medycznej i rozliczanie świadczeń zdrowotnych
 2. nadzór nad prowadzeniem kolejek oczekujących
 3. prowadzenie rejestru pacjentów i wykonanych procedur medycznych w systemie informatycznym
 4. sporządzanie odpisów dokumentacji medycznej dla uprawnionych instytucji
 5. uzupełnianie brakujących danych pacjenta w wersji papierowej i systemie informatycznym.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 1. minimum średniego wykształcenia
 2. minimum rocznego doświadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz szpitalnej
 3. minimum rocznego doświadczenie w ewidencji i rozliczania świadczeń zdrowotnych
 4. dobrej znajomości pakietu MS Office/ znajomość sytemu AMMA będzie dodatkowym atutem
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 6. dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole, zaangażowania, sumienności, samodzielności i odpowiedzialności
 7. wysokiej kultury osobistej
 8. umiejętności interpersonalnych, łatwości nawiązywania kontaktów z innymi współpracownikami

 

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 1. możliwość pracy w ambitnym, doświadczonym zespole,
 2. pracę w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijając ej się firmie

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@uczkin.pl

 


 

Specjalista ds. kadr i płac

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. kontrolę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 2. prowadzenie ewidencji czasu pracy (rozliczanie czasu pracy - godzin nadliczbowych, urlopów, zwolnień lekarskich, umów cywilno-prawnych),
 3. samodzielną i kompleksową obsługę kadrowo-płacową pracowników i współpracowników spółki,
 4. przygotowywanie dokumentacji kadrowej pracowników w szczególności: dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umowy cywilno-prawne,
 5. terminowe naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz ubezpieczeń społecznych,
 6. aktualizację danych w systemie kadrowo – płacowym,
 7. sporządzanie rozliczeń i zestawień do ZUS, US, GUS, PPK,
 8. sporządzanie zestawień, raportów danych kadrowo-płacowych,
 9. udział w pracach nad budżetem wynagrodzeń i etatów, kontrola ich wykonania,
 10. bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

 1. minimum średniego wykształcenia
 2. minimum rocznego doświadczenia w pełnej obsłudze kadrowo-płacowej (min.200-300 pracowników miesięcznie)
 3. praktycznej znajomości prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zagadnień dot. rozliczenia czasu pracy
 4. dobrej znajomości pakietu MS Office/ znajomość sytemu Infomedica będzie dodatkowym atutem
 5. praktycznej znajomości programu Płatnik, sporządzania deklaracji ZUS, deklaracji podatkowych oraz PFRON
 6. dobrej organizacji pracy, zaangażowania, sumienności, samodzielności i odpowiedzialności
 7. wysokiej kultury osobistej
 8. umiejętności interpersonalnych, łatwości nawiązywania kontaktów z innymi współpracownikami

 

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 1. możliwość pracy w ambitnym, doświadczonym zespole,
 2. pracę w oparciu o umowę o pracę

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@uczkin.pl

 

Miejsce pracy:

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Pl. S . Starynkiewicza 1/3

02-015 Warszawa

 


 

Samodzielna księgowa / Samodzielny księgowy

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Przeprowadzenie kontroli formalno- rachunkowej dowodów księgowych;
 2. Kontrola dowodów księgowych i ich dekretacja, zgodnie z założeniami Polityki rachunkowości;
 3. Udział w przebiegu inwentaryzacji składników majątku oraz sprawdzenie rozliczeń poinwentaryzacyjnych;
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej i uzgadnianie ich z zapisami księgi głównej;
 5. Prowadzenie okresowej kontroli kont (analiza rozrachunków z kontrahentami, publiczno – prawnych, analiza stanów magazynowych, kosztowych)
 6. Udział w przygotowaniu deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych;
 7. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi takimi jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny, Banki i instytucje finansowe)
 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 9. Przygotowanie płatności dla dostawców
 10. Prowadzenie rozliczeń gotówkowych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego
 2. Znajomość programu INFOMEDICA, MS Office - MS Excel oraz Word
 3. Umiejętność analitycznego, logicznego samodzielnego myślenia
 4. Znajomość przepisów rachunkowości oraz przepisów podatkowych.
 5. Samodzielność oraz dobra organizacja pracy.

 

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 1. możliwość pracy w ambitnym, doświadczonym zespole,
 2. pracę w oparciu o umowę o pracę

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@uczkin.pl

 

Miejsce pracy:

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Pl. S . Starynkiewicza 1/3

02-015 Warszawa

 


 

 Położne

Podejmiemy współpracę lub przyjmiemy do pracy wysoko wykwalifikowane położne. Zapraszamy położne lub pielęgniarki posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, pragnące
rozwijać się zawodowo w wiodącej klinice położniczo-ginekologicznej, do nawiązania współpracy lub
podjęcia zatrudnienia w naszym Centrum w Oddziałach: Patologii Ciąży i Położniczym, Neonatologii
oraz Ginekologii Operacyjnej, a także w Bloku Operacyjnym.
Jesteśmy otwarci na różne formy nawiązania współpracy - umowę o pracę, umowę zlecenia, kontrakt.
Minimalna miesięczny wymiar świadczeń to 48 godzin. Ze swojej strony oferujemy wymagającą, ale ciekawą pracę w doświadczonym zespole, nabycie
unikalnego doświadczenia zawodowego, konkurencyjne stawki wynagrodzenia. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@uczkin.pl lub kontakt pod nr. tel. 22 370 27 47

  

Powrót