Zamówienia poobliczne

Dostawa energii elektrycznej

Termin składania ofert:
07.11.2022 - 07.11.2022

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-04/10/2022/TP

Termin składania ofert:  07.11.2022 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:   07.11.2022 r. do godz. 09:15

Powrót