Zamówienia poobliczne

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
18.05.2023 - 26.05.2023

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy  produktów farmaceutycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  Sp. z o. o.  w Warszawie.

W podziale na 9 pakietów. Znak sprawy : UCZKIN/ZP-01/05/2023/TP

Termin składania ofert: do 26.05.2023 r. godz. 09:00 

Termin otwarcia ofert: 26.05.2023 r. godz. 09:15

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
14.03.2023 - 11.04.2023

Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy produktów farmaceutycznych  dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.

W podziale na 23 pakiety. 

[Znak sprawy: UCZKIN/ZP-01/03/2023/UE]

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12de004b-be60-11ed-b311-9aae6ad31be8

Dostawa energii elektrycznej

Termin składania ofert:
07.11.2022 - 07.11.2022

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-04/10/2022/TP

Termin składania ofert:  07.11.2022 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:   07.11.2022 r. do godz. 09:15

Powrót