Zamówienia publiczne

Sprzęt i akcesoria medyczne

Termin składania ofert:
19.02.2021 - 04.03.2021

1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy sprzętów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”

  1. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 7 części (pakiety) dotyczące sprzętów i akcesoriów medycznych.
  2. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
  3. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
  4. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni.
Powrót