Zamówienia poobliczne

Obsługa medialno-promocyjna

Termin składania ofert:
23.11.2023 - 01.12.2023

Nazwa postępowania: Obsługa medialno-promocyjna  Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Znak sprawy: UCZKIN/ZP-02/11/2023/ TP

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa  w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.(tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

Termin składania ofert do: 01.12.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 01.12.20223 r. godz. 09:15

Indywidualny adres niniejszego postępowania:

ocds-148610-71ae399b-89ea-11ee-b55a-a22b2d7f700e  

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl  

Powrót