Zamówienia poobliczne

Dostawa energii elektrycznej.

Termin składania ofert:
21.03.2023 - 29.03.2023

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie  

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/03/2023/TP   

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą”

Termin składania ofert: do 29.03.2023 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.03.2023 r. godz. 10:15 

Odbiór, transport - odpadów medycznych.

Termin składania ofert:
30.01.2023 - 07.02.2023

"Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/01/2023/TP

Termin składania ofert: do 07.02.2023 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 07.02.2023 r. godz. 09:15

Przegląd i serwis aparatury medycznej.

Termin składania ofert:
21.12.2022 - 29.12.2022

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-06/12/2022/TP

Termin składania ofert: do 29.12.2022 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 29.12.2022 r. godz. 09:15 

Dostawa energii elektrycznej

Termin składania ofert:
20.12.2022 - 28.12.2022

  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

 w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. 

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-05/12/2022/TP      

 Termin składania ofert do 28.12.2022 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 28.12.2022 r/. godz. 10:15

Dostawy wyrobów medycznych.

Termin składania ofert:
06.12.2022 - 14.12.2022

„Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”

 [Znak sprawy: UCZKIN/ZP-04/12/2022/TP]

Termin składania ofert: do 14.12.2022 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 14.12.2022 r. godz. 09:15

Dostawa wyrobów medycznych.

Termin składania ofert:
05.12.2022 - 13.12.2022

"Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie” [Znak sprawy: UCZKIN/ZP-03/12/2022/TP]

Postępowanie - w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą”

Termin składania ofert: do 13.12.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.12.2022 r. godz. 10:15

Zakup i dostawy leku paliwizumab.

Termin składania ofert:
02.12.2022 - 13.12.2022

Zakup i sukcesywne dostawy leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie” UCZKIN/ZP-01/12/2022/TP

Termin składania ofert do 13.12.2022 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert do 13.12.2022 r. godz. 09:15 

Dostawa energii elektrycznej

Termin składania ofert:
02.12.2022 - 12.12.2022

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UCZKIN okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Numer sprawy: UCZKIN/ZP- 02/12/2022/TP 

Termin składania ofert: 12.12.2022 do godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert: 12.12.2022 godz. 10:15

Dostawa energii elektrycznej.

Termin składania ofert:
21.11.2022 - 29.11.2022

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby UCZKIN w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-03/11/2022/TP

Termin składania ofert: 29.11.2022r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2022 r. godz. 10:15 

Dostawa Aparatów USG

Termin składania ofert:
21.11.2022 - 29.11.2022

Dostawa wysokiej klasy Aparatów USG na Oddział Neonatologii i Oddział  Patologii Ciąży (4 szt.)

 Znak sprawy: UCZKIN/ZP-02/11/2022/TP

Termin składania ofert do 29.11.2022 r. do godz. 09:00 

Termin otwarcia ofert 29.11.2022 r. godz. 09:15

Powrót