Zamówienia publiczne

Wyroby Medyczne

Termin składania ofert:
06.03.2024 - 19.03.2024

Nazwa postępowania: ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY W OKRESIE 24 MIESIĘCY WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  SP. Z O. O.  W WARSZAWIE. W podziale na 15 pakietów. ZNAK SPRAWY: UCZKIN/ZP-01/03/2024/TP

postępowanie o udzielenia zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j.: tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) – zwanej dalej „Ustawą”

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl/

Identyfikator postępowania: ocds-148610-504fa517-dbbe-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Termin składania ofert do: 19.03.2024 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 19.03.2024 godz. 09:15

 

Odpady medyczne

Termin składania ofert:
07.02.2024 - 15.02.2024

Nazwa postępowania:

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie” Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/02/2024/TP

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych tj. 221 000,00 euro w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-zamówienia:https://ezamowienia.gov.pl 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7238d01-c5a2-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1     
                                                                                                                                                       

Termin składania ofert: 15.02.2024 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 15.02.2024 r. godz. 09:15

Obsługa informatyczna

Termin składania ofert:
04.01.2024 - 12.01.2024

Obsługa infrastruktury IT z określonym zakresem oraz poziomem jakości usług dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/01/2024/TP

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bed69be4-aafc-11ee-a06e-7a3efa199397

Identyfikator postępowania: ocds-148610-bed69be4-aafc-11ee-a06e-7a3efa199397

Termin składania ofert: do 12.01.2024 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 12.01.2024 r. godz. 09:15

WYROBY MEDYCZNE

Termin składania ofert:
06.12.2023 - 22.12.2023

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY W OKRESIE 24 MIESIĘCY WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  SP. Z O. O.  W WARSZAWIE. W podziale na 24 Pakiety.

ZNAK SPRAWY: UCZKIN/ZP-03/12/2023/TP


postępowanie o udzielenia zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j.: tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) – zwanej dalej „Ustawą”

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.p 

Identyfikator postępowania: 

ocds-148610-a653795d-937c-11ee-ba3b-4e891c384685

Termin składania ofert: 22.12.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.12.2023 r. godz. 09:15
                                                                                                                                                                   

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
04.12.2023 - 12.12.2023

Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy  produktów farmaceutycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  Sp. z o. o.  w Warszawie. W podziale na 15 pakietów.

Znak sprawy: UCZKIN/ZP-02/12/2023/TP


postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) – zwanej dalej „Ustawą”

Termin składania: do 12.12.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia:  12.12.2023 r. godz. 09:15 

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-735ca432-92ae-11ee-ba3b-4e891c384685

 

 

                                                                                                                                                                   

Zakup i sukcesywne dostawy leku paliwizumab .

Termin składania ofert:
01.12.2023 - 11.12.2023

Nazwa postępowania:

„Zakup i sukcesywne dostawy leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.  w Warszawie”

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/12/2023/TP    

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

– zwanej dalej „Ustawą”

 Postępowanie prowadzone na platformie: https://ezamowienia.gov.pl 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-005b6c43-9032-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Termin składania ofert: 11.12.2023 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert do: 11.12.2023 r. godz. 09:15 

 

Obsługa medialno-promocyjna

Termin składania ofert:
23.11.2023 - 01.12.2023

Nazwa postępowania: Obsługa medialno-promocyjna  Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Znak sprawy: UCZKIN/ZP-02/11/2023/ TP

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa  w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.(tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

Termin składania ofert do: 01.12.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 01.12.20223 r. godz. 09:15

Indywidualny adres niniejszego postępowania:

ocds-148610-71ae399b-89ea-11ee-b55a-a22b2d7f700e  

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl  

Obsługa infrastruktury IT

Termin składania ofert:
07.11.2023 - 15.11.2023

Obsługa infrastruktury IT z określonym zakresem oraz poziomem jakości usług dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/11/2023/TP

Postępowanie prowadzone jest na platformie https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania

ocds-148610-f40377ef-7d69-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Dostawa urządzeń medycznych - 2 zadania.

Termin składania ofert:
31.10.2023 - 13.11.2023

Dostawa urządzeń medycznych z podziałem na 2 zadania.

postępowanie o udzielenia zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) – zwanej dalej „Ustawą”

Termin składania ofert: 13.11.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 13.11.2023 r. godz. 09:15
                                                                                                                                                                   

Nóż ultradźwiękowy

Termin składania ofert:
31.10.2023 - 09.11.2023

Nóż ultradźwiękowy

Znak sprawy: UCZKIN/ZP-03/10/2023/TP

Termin składania ofert: 09.11.2023 r. godz. 09:00 

Termin otwarcia ofert: 09.11.2023 r. godz. 09:15

Postepowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl/

ocds-148610-30639888-77ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Powrót