Zamówienia publiczne

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert:
22.05.2018 - 06.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy leków, preparatów mlekozastępczych i kontrastów. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 15 części – Pakiety - o zestawieniu asortymentowym przedstawionym szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

Termin składania ofert:
22.03.2018 - 12.04.2018

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” nr POIS.09.02.00-00-0060/17

Dostawy wyrobów i akcesoriów medycznych.

Termin składania ofert:
20.03.2018 - 24.04.2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie 24 miesięcy wyrobów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w  Warszawie. Asortyment objęty przedmiotem zamówienia został podzielony na 20 części (Pakietów).

Dostawa produktów farmacetycznych

Termin składania ofert:
29.01.2018 - 08.02.2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy leków, preparatów mlekozastępczych i kontrastów. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 11 części – Pakietów - o zestawieniu asortymentowym przedstawionym szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dostawa materiałów szewnych

Termin składania ofert:
22.01.2018 - 30.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy materiałów szewnych dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 50 pozycji szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert:
16.01.2018 - 26.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy leków, preparatów mlekozastępczych i kontrastów. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 23 części – Pakiety - o zestawieniu asortymentowym przedstawionym szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Usługa sprzątania Szpitala

Termin składania ofert:
28.11.2017 - 15.12.2017

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń, innych usług wewnątrzszpitalnych, gospodarowania bielizną i odpadami medycznymi, utrzymania w prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym, z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania usługi w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie pl. S. Starynkiewicza 1/3. Wszelkie wymagania, opisy i zakresy udostępnione są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawa aparatu ultrasonograficznego

Termin składania ofert:
21.11.2017 - 29.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego kompletnego aparatu USG (rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, aparat nowy, nie demonstracyjny lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowany) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający wymaga by zaoferowany aparat USG posiadał parametry i funkcje szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dostawa instrumentarium endoskopowego

Termin składania ofert:
16.11.2017 - 23.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego instrumentarium endoskopowego do laparoskopii operacyjnej z możliwością przejścia do laparotomii dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 2 części – Pakiety - o zestawieniu asortymentowym przedstawionym szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Usługa sprzątania

Termin składania ofert:
02.11.2017 - 15.11.2017

UWAGA Postępowanie w dniu 9 listopada zostało unieważnione.

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń, innych usług wewnątrzszpitalnych, gospodarowania bielizną i odpadami medycznymi, utrzymania w prawidłowym stanie sanitarnym budynków wraz z terenem zewnętrznym, z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania usługi z jednoczesnym przejęciem od Zamawiającego na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie pl. S. Starynkiewicza 1/3.

Powrót