Zamówienia publiczne

Usługi ochrony osób i mienia

Termin składania ofert:
23.10.2017 - 30.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 36 miesięcy usługi ochrony osób i mienia  Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. S. Starynkiewicza 1/3. Szczegóły dotyczące zakresu przedmiotu udostępnione zostają Wykonawcom w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dostawa inkubatorów

Termin składania ofert:
17.10.2017 - 25.10.2017

Zakup i dostawa 14 kompletnych inkubatorów dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – 5 zadań. Zadanie 1 – dostawa 3 inkubatorów otwartych, Zadanie 2 – dostawa 3 inkubatorów zamkniętych do intensywnej opieki, Zadanie 3 – dostawa 5 inkubatorów zamkniętych do podstawowej opieki, Zadanie 4 – dostawa 2 inkubatorów otwarto-zamkniętych (hybrydowych) ,Zadanie 5 – dostawa 1 inkubatora transportowego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczno-użytkowe zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dostawa urządzeń infant flow

Termin składania ofert:
16.10.2017 - 24.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 kompletnych, fabrycznie nowych zestawów do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą infant flow (rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, sprzęt nowy, nie demonstracyjny lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowany) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenia posiadały parametry i funkcje opisane szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dostawy produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert:
12.10.2017 - 31.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy leków, pasków diagnostycznych, preparatów mlekozastępczych i kontrastów. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 36 części – Pakiety - o zestawieniu asortymentowym przedstawionym szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA - postępowanie prowadzone w zakresie Pakietu nr 33 zostaje unieważnione.

Dostawa respiratorów

Termin składania ofert:
11.10.2017 - 23.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych - 1 kompletnego respiratora oscylacyjnego oraz 3 kompletnych respiratorów (rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, sprzęt nowy, nie demonstracyjny lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowany) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający wymaga by zaoferowane respiratory posiadały parametry i funkcje opisane szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dostawa aparatu USG z kolorowym Dopplerem

Termin składania ofert:
11.10.2017 - 24.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego kompletnego aparatu USG z kolorowym Dopplerem (rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, aparat nowy, nie demonstracyjny lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowany) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający wymaga by zaoferowany aparat USG posiadał parametry i funkcje szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dostawa 7 pulsoksymetrów

Termin składania ofert:
11.10.2017 - 23.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 7 kompletnych pulsoksymetrów (rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, sprzęt nowy, nie demonstracyjny lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowany) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający wymaga by zaoferowane pulsoksymetry posiadały parametry i funkcje opisane szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dostawa 5 kardiomonitorów wieloczynnościowych

Termin składania ofert:
11.10.2017 - 23.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 5 kompletnych kardiomonitorów wieloczynnościowych(rok produkcji nie starszy niż 2017 rok, sprzęt nowy, nie demonstracyjny lub w jakikolwiek sposób wcześniej użytkowany) dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie. Zamawiający wymaga by zaoferowane kardiomonitory posiadały parametry i funkcje opisane szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dostawa pomp infuzyjnych

Termin składania ofert:
10.10.2017 - 19.10.2017

zakup i dostawa 10 kompletnych pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz 15 kompletnych pomp infuzyjnych przepływowych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – 2 zadania.

Dostawa lamp do fototerapii

Termin składania ofert:
10.10.2017 - 19.10.2017

Zakup i dostawa 7 kompletnych lamp do fototerapii dla noworodków dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Powrót