Zamówienia publiczne

Akcesoria i wyroby medyczne

Termin składania ofert:
12.10.2023 - 20.10.2023

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY W OKRESIE 24 MIESIĘCY AKCESORIÓW I  WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  SP. Z O. O.  W WARSZAWIE. W podziale na 13 Pakietów. ZNAK SPRAWY: UCZKIN/ZP-02/10/2023/TP

postępowanie o udzielenia zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

– zwanej dalej „Ustawą”

Termin składania ofert: 20.10.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 20.10.2023 r. godz. 09:15
                                                                                                                                                                   

CZUJNIKÓW W TECHNOLOGII MASIMO

Termin składania ofert:
12.10.2023 - 23.10.2023

„ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY W OKRESIE 24 MIESIĘCY CZUJNIKÓW W TECHNOLOGII MASIMO DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  SP. Z O. O.  W WARSZAWIE”

ZNAK SPRAWY: UCZKIN/ZP-01/10/2023/TP.

Termin składania ofert: do 23.10.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 23.10.2023 r. godz. 09:15

Zakup i dostawy leku paliwizumab.

Termin składania ofert:
18.08.2023 - 28.08.2023

„Zakup i sukcesywne dostawy leku paliwizumab dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.  w Warszawie”

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/08/2023/TP              

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą”

Postępowanie prowadzone jest na platfornie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d772f701-3db3-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d772f701-3db3-11ee-9aa3-96d3b4440790

Termin składania ofert: do 28.08.2023 r . godz.: 09:00

Termin otwarcia ofert: 28.08.2023 r. godz. 09:15

Wyroby medyczne

Termin składania ofert:
18.07.2023 - 21.08.2023

Nazwa postępowania: „Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”

 [Znak sprawy: UCZKIN/ZP-01/07/2023/UE] Z podziałem na 70 pakietów. 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne powyżej 215.000 Euro.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e65645d6-2222-11ee-a60c-9ec5599dddc1  

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e65645d6-2222-11ee-a60c-9ec5599dddc

Termin składanie ofert: 21.08.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 21. 08 2023 r. godz. 10:00

 

ODCZYNNIKI I AKCESORIA MEDYCZNE

Termin składania ofert:
10.07.2023 - 19.07.2023

Nazwa prowadzonego postępowania: ODCZYNNIKI I AKCESORIA MEDYCZNE

Znak sprawy: UCZKIN/ZP-01/07/2023/TP

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą”

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl/

Identyfikator postępowania: cds-148610-70706349-1f12-11ee-9aa3-96d3b4440790

Termin składania ofert: 19.07.2023 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 19.07.2023 r. godz. 09:15

Usługa całodziennego żywienia pacjentów.

Termin składania ofert:
13.06.2023 - 30.06.2023

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o.  w Warszawie”

Znak sprawy : UCZKIN/ZP-01/06/2023/TP
postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą”

Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc1998bd-09ee-11ee-9355-06954b8c6cb9

Zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert: 30.06.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2023 r. godz. 09:15

Odczynnik i akcesoria medyczne

Termin składania ofert:
23.05.2023 - 31.05.2023

Przedmiot zamówienia: ODCZYNNIKI I AKCESORIA MEDYCZNE

Znak sprawy: UCZKIN/ZP-02/05/2023/TP

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą”

Termin składania ofert: 31.05.2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 31.05.2023 r. godz. 09:15
                                                                                                                                                                   

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
18.05.2023 - 26.05.2023

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy  produktów farmaceutycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  Sp. z o. o.  w Warszawie.

W podziale na 9 pakietów. Znak sprawy : UCZKIN/ZP-01/05/2023/TP

Termin składania ofert: do 26.05.2023 r. godz. 09:00 

Termin otwarcia ofert: 26.05.2023 r. godz. 09:15

Dostawa energii elektrycznej.

Termin składania ofert:
21.03.2023 - 29.03.2023

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie  

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/03/2023/TP   

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą”

Termin składania ofert: do 29.03.2023 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.03.2023 r. godz. 10:15 

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
14.03.2023 - 11.04.2023

Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy produktów farmaceutycznych  dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.

W podziale na 23 pakiety. 

[Znak sprawy: UCZKIN/ZP-01/03/2023/UE]

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12de004b-be60-11ed-b311-9aae6ad31be8

Powrót