Zamówienia poobliczne

Dostawy sprzętu i akcesoriów medycznych

Termin składania ofert:
08.03.2022 - 18.03.2022

Sukcesywne dostawy sprzętu w okresie 24 miesięcy sprzętu i akcesoriów medycznych

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert:
08.03.2022 - 18.03.2022

Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy produktów farmaceutycznych

Utrzymanie czystości Szpitala UCZKiN

Termin składania ofert:
18.02.2022 - 12.04.2022

Utrzymanie czystości Szpitala Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Odbiór odpadów medycznych

Termin składania ofert:
14.01.2022 - 29.01.2022

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Obsługa infrastruktury IT

Termin składania ofert:
14.01.2022 - 22.01.2022

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych, nadzoru nad pracą aplikacji oraz sprzętu komputerowego szpitala prowadzonego przez Zamawiającego znajdującego się w Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 1/3.

zakup i dostawy materiałów szewnych

Termin składania ofert:
10.12.2021 - 20.12.2021

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa 20.12.2021r o godzinie 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2021r o godzinie 10:15

 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy materiałów szewnych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego

wyroby medyczne i produkty lecznicze

Termin składania ofert:
09.12.2021 - 17.12.2021
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów medycznych w okresie 24 miesięcy dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 20 części - Pakiety
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.

Obsługa infrastruktury IT

Termin składania ofert:
03.12.2021 - 16.12.2021
 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych, nadzoru nad pracą aplikacji oraz sprzętu komputerowego Szpitala prowadzonego przez Zamawiającego znajdującego się w Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 1/3.

dostawy leku paliwizumab

Termin składania ofert:
03.12.2021 - 13.12.2021
 1. Nazwa zamówienia: „Sukcesywny zakup wraz z systematyczną dostawą w okresie do dnia 1 stycznia 2022 roku leku paliwizumab w ampułkach 50 i 100 mg – łączna ilość 19 500 mg dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 2. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.

dostawy produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert:
03.12.2021 - 16.12.2021
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy  produktów farmaceutycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.
 2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Powrót