Zamówienia publiczne

Usługi pralnicze

Termin składania ofert:
12.04.2022 - 20.04.2022

Usługi pralnicze wraz z wynajmem bielizny płaskiej dla  Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Produkty lecznicze, dietetyczne, żywność med.

Termin składania ofert:
30.03.2022 - 04.05.2022

Dostawy produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. Z o.o. w Warszawie

Dostawy sprzętu i akcesoriów medycznych

Termin składania ofert:
08.03.2022 - 18.03.2022

Sukcesywne dostawy sprzętu w okresie 24 miesięcy sprzętu i akcesoriów medycznych

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych

Termin składania ofert:
08.03.2022 - 18.03.2022

Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy produktów farmaceutycznych

Utrzymanie czystości Szpitala UCZKiN

Termin składania ofert:
18.02.2022 - 12.04.2022

Utrzymanie czystości Szpitala Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Odbiór odpadów medycznych

Termin składania ofert:
14.01.2022 - 29.01.2022

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Obsługa infrastruktury IT

Termin składania ofert:
14.01.2022 - 22.01.2022

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych, nadzoru nad pracą aplikacji oraz sprzętu komputerowego szpitala prowadzonego przez Zamawiającego znajdującego się w Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 1/3.

zakup i dostawy materiałów szewnych

Termin składania ofert:
10.12.2021 - 20.12.2021

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa 20.12.2021r o godzinie 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2021r o godzinie 10:15

  1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy materiałów szewnych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
  2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
  3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
  4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego

wyroby medyczne i produkty lecznicze

Termin składania ofert:
09.12.2021 - 17.12.2021
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów medycznych w okresie 24 miesięcy dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie.
  2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 20 części - Pakiety
  3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
  4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.

Obsługa infrastruktury IT

Termin składania ofert:
03.12.2021 - 16.12.2021
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa informatyczna i serwisowa sieci informatycznych, nadzoru nad pracą aplikacji oraz sprzętu komputerowego Szpitala prowadzonego przez Zamawiającego znajdującego się w Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 1/3.
Powrót