Rada Nadzorcza i Zarząd

Zarząd

prof. dr hab. Tomasz Kuczur – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Maciej Romanowski

Członkowie Rady Nadzorczej - Bartosz Loba, Kacper Starszyk

Powrót