Oddział Patologii Ciąży

Informacje o oddziale

Oddział Patologii Ciąży jest oddziałem klinicznym o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności.

Nasz wysokospecjalistyczny Oddział zajmuje się prowadzeniem ciężarnych z chorobami przewlekłymi takimi jak: choroby serca, nerek, wątroby, tarczycy, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, jak również pacjentek po przeszczepieniach narządów (nerki, wątroby), które wymagają niejednokrotnie poszerzonej diagnostyki, monitorowania i leczenia.

Również kobiety dotychczas zdrowe, u których pojawiły się w przebiegu ciąży nadciśnienie, cholestaza wewnątrzwątrobowa czy cukrzyca, mogą liczyć na szybką diagnostykę i leczenie. Klinika zajmuje się także diagnostyką i leczeniem rozpoznanych wewnątrzmacicznie wad rozwojowych płodu.

Klinika specjalizuje się również (jako jedna z nielicznych w Polsce) nowoczesnymi metodami leczenia konfliktu serologicznego oraz terapii wewnątrzmacicznej. W marcu 2011 roku po raz pierwszy na mazowszu przeprowadzono w Klinice zabieg wewnątrzmacicznego leczenia zespołu przetoczenia pomiędzy bliźniętami.  Zespół ten jest rzadkim, ale niezmiernie poważnym powikłaniem ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej (tak zwanej jednojajowej) i nieleczony prowadzi do zgonu jednego z bliźniąt. Przeprowadzony wewnętrzmaciczny zabieg operacyjny polegał na laserowym zamknięciu nieprawidłowych połączeń naczyniowych między bliźniętami.

Ze względu na wysoką specjalizację działalności Kliniki, w Oddziale Patologii Ciąży przebywają więc często ciężarne z różnych regionów kraju. Jedną z najczęstszych przyczyn pobytu na Oddziale jest zagrożenie wystąpieniem porodu przedwczesnego. W przypadkach zagrażającego porodu przedwczesnego stosowane są światowe standardy postępowania, łącznie z zapewnieniem wysokospecjalistycznej opieki neonatologicznej dla wcześniaków.

Konflikt serologiczny

W Oddziale Patologii Ciąży prowadzone są pacjentki zakwalifikowane uprzednio przez lekarza Poradni Konfliktu Serologicznego do diagnostycznych lub terapeutycznych zabiegów wewnątrzmacicznych.

Zakres świadczeń:

  • transfuzje wewnątrzmaciczne, polegające na przetoczeniu krwi dawcy bezpośrednio do łożyska naczyniowego płodu

Pacjentki z reguły są hospitalizowane na krótkie, trzydniowe pobyty.

Cukrzyca w ciąży

Do Oddziału Patologii Ciąży kierowane są najczęściej pacjentki z cukrzycą, prowadzone w Poradni Diabetologicznej w Ambulatorium Kliniki. Kobiety chorujące na cukrzycę przed ciążą wymagają niejednokrotnie podczas ciąży hospitalizacji w celu intensywnego monitorowania zarówno ciężarnej, jak i płodu. U ciężarnych, u których stwierdzono dopiero w ciąży wysokie poziomy cukru we krwi, przeprowadza się rozszerzoną diagnostykę w kierunku cukrzycy ciężarnych (profile całodobowe cukru, krzywe obciążenia cukru, oznaczanie cukru w dobowej zbiórce moczu). W przypadku rozpoznania cukrzycy ciężarnych pacjentki szkolone są w zakresie zalecanej diety i prowadzenia pomiarów cukru we krwi za pomocą wypożyczanych im do domu glukometrów.
Prowadzone przez nas ciężarne z cukrzycą hospitalizowane są planowo w terminie porodu w celu intensywnego monitorowania płodu. W okresie okołoporodowym istotna jest także ocena masy płodu, pozwala bowiem na ustalenie najbezpieczniejszego czasu i sposobu odbycia porodu. Poród drogami natury dziecka z bardzo dużą masą ciała może się wiązać z urazem okołoporodowym.

Ciąże wielopłodowe

W Ambulatorium Kliniki działa specjalistyczna Poradnia Ciąż Wielopłodowych. W Oddziale Patologii Ciąży hospitalizowane są również pacjentki w ciążach bliźniaczych czy trojaczych. Oprócz opieki nad ciążą Klinika zapewnia również opiekę okołoporodową dla tych pacjentek i ich dzieci, niezależnie czy poród odbywa się drogami natury czy poprzez cięcie cesarskie.

Pliki do pobrania

Zadzwoń

Kontakt

Powrót