Odwiedziny w oddziale

Zasady odwiedzin pacjentek w Oddziale Położniczym i Trakcie Porodowym

  1. W Trakcie Porodowym pacjentce rodzącej może towarzyszyć jedna osoba niezależnie od tego czy poród odbywa się w ciągu dnia czy nocy.
  2. Odwiedziny są możliwe w godzinach 16:00 – 18:00 w dni powszednie, weekendy i święta.
  3. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut.
  4. Pacjentki proszone są o takie ustalenie czasu odwiedzin, aby nie powodować równoczesnego przebywania w pomieszczeniu większej liczby osób.
  5. Obowiązuje zasada jedna osoba odwiedzająca jedną Pacjentkę.
  6. Osoby odwiedzające proszone są o udanie się bezpośrednio po wejściu do Kliniki do sali, w której przebywa osoba odwiedzana.
  7. Wsali nie może przebywać więcej niż jena osoba odwiedzająca.
  8. Nasz personel może poprosić o opuszczenie oddziału w każdym momenc podczas całego czasu odwiedzin obowiązuje prawidłowe zasłanianie nosa i ust maseczką co najmniej medyczną – dotyczy Pacjentki i odwiedzającychOdwiedzający dezynfekują ręce przed wejściem do Oddziału Położniczego.
  9. Prosimy o korzystanie z dostępnych w widocznych miejscach płynów do dezynfekcji rąk
Powrót