LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

 W naszej Klinice zapewniamy kompleksową opiekę kobiecie ze współistniejącymi zaburzeniami hormonalnymi i niepłodnością.

 


Jakie są metody leczenia niepłodności?

W zależności od postawionego rozpoznania, terapia niepłodności może obejmować leczenie farmakologiczne, operacyjne lub zastosowanie technik wspomaganego rozrodu. Terapię należy rozpoczynać od prostszych rozwiązań, które w tym konkretnym przypadku będą skuteczne, a dopiero przy ich nieskuteczności przejść do bardziej zaawansowanych procedur.

 


Zaburzenia miesiączkowania i brak owulacji – gdzie je zdiagnozować i leczyć?


Do najczęstszych przyczyn braku jajeczkowania zalicza się zaburzenia endokrynologiczne,takie jak np. zespół policystycznych jajników (PCOS), zaburzenia funkcji tarczycy, czy nieprawidłowe wydzielanie prolaktyny.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w naszej Klinice od wielu lat działa  Poradnia Endokrynologiczna oraz Oddział Ginekologii Endokrynologicznej.

 


Endometrioza – jak diagnozować i leczyć?

Endometrioza jest to choroba związana z występowaniem tkankitakiej jak błona śluzowa macicy (endometrium) poza jamą macicy. Można ją rozpoznać wyłącznie śródoperacyjnie. Obecność ognisk endometriozy negatywnie wpływa na prawidłowy przebieg cykli płciowych u kobiety. Częstość występowania objawowej endometriozy w populacji ogólnej waha się od 2% do 15 % kobiet, natomiast w grupie kobiet leczących się z powodu zaburzeń płodności odsetek ten zdecydowanie wzrasta i może sięgać nawet 48%. W ofercie naszej Kliniki znajdują się również: Poradnia leczenia endometriozyOddział Ginekologii Operacyjnej, od wielu lat zajmujące się leczeniem pacjentek dotkniętych tym schorzeniem.

 


Stymulacja jajeczkowania (indukcja owulacji)

Stymulacja jajeczkowania jest leczeniem farmakologicznym, mającym na celu pobudzenie w jajnikach wzrastania i dojrzewania pęcherzyka lub pęcherzyków, w których rozwija się komórka jajowa. Jajeczkowanie oznacza uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z jajnika. Owulację indukuje się u tych kobiet, u których występuje ona rzadko lub nie występuje wcale. Stymulacja jajeczkowania dotyczy również wszystkich kobiet leczonych metodą zapłodnienia pozaustrojowego (‘in vitro’). Indukcja owulacji wymaga monitorowania, czyli sprawdzenia, czy podjęte przez nas leczenie jest skuteczne.

 


Jak można sprawdzić, czy cykl jest owulacyjny?

  • testy owulacyjne: są do kupienia w aptece bez recepty
  • obserwacja śluzu szyjkowego: śluz płodny jest przezroczysty, ciągliwy, lepki, daje uczucie wilgotności
  • mierzenie ciepłoty ciała
  • monitorowanie USG

 


 

Powrót