NIEPŁODNOŚĆ KIEDY I DLACZEGO?

Kiedy mówimy o niepłodności?

Zdolność rozrodu i posiadanie potomstwa uważane są za jedne z podstawowych potrzeb człowieka. W kontekście definicji zdrowia według WHO niepłodność jest chorobą, określaną jako brak możliwości zajścia w ciążę po 12 miesiącach regularnego współżycia bez stosowania  jakichkolwiek  metod  antykoncepcji. Szacuje się, iż w krajach rozwiniętych problem ten może dotyczyć 10 do 15% par. Brakuje natomiast konkretnych danych dotyczących epidemiologii tego zjawiska w Polsce.

Potencjał rozrodczy pary starającej się o dziecko zależy od płodności obojga partnerów. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że za trudności z zajściem w ciążę w zbliżonych proporcjach odpowiada czynnik żeński i czynnik męski. Jedynie co dziesiąta para dotknięta jest problemem niepłodności z powodu zaburzeń dotyczących obojga partnerów. Badaniom zatem powinna poddać się zarówno kobieta, jak i mężczyzna.

Czy wiek kobiety ma znaczenie dla zachodzenia w ciążę?

Istnieje wiele przyczyn tzw. niepłodności partnerskiej. Czynnikiem, który w największym stopniu limituje płodność kobiet jest ich wiek. Szczyt płodności kobiet przypada na trzecią dekadę życia (20-30 lat). Po tym okresie płodność kobiet obniża się, co szczególnie zaznaczone jest po 35-tym roku życia. W kontekście stopniowo wzrastającego średniego wieku zachodzenia w ciąże i opóźniania planów prokreacyjnych należy spodziewać się wzrastającego odsetka par dotkniętych problemem niepłodności. Z tego samego powodu niezwykle istotne jest wczesne podjęcie właściwych działań diagnostycznych i leczniczych wobec niepłodnych par. Opóźnienie któregoś z opisanych etapów może zmniejszać szansę na uzyskanie potomstwa w przyszłości.

Z czego może wynikać brak ciąży?

W przypadku mężczyzn zaburzenia płodności najczęściej wynikają z nieprawidłowości dotyczących nasienia. Natomiast u kobiet mogą być wynikiem zaburzeń jajeczkowania (owulacji), niedrożności jajowodów, chorób ogólnoustrojowych. Jest to jedynie wierzchołek góry lodowej, jaką jest problem niepłodności. W większości przypadków udaje się ustalić przyczynę powyższych nieprawidłowości i wtedy wiadomo jest, czy można wyleczyć niepłodność i jak ja leczyć. Niestety, u około 30% par nie udaje się ustalić czynnika odpowiedzialnego za wystąpienie niepłodności. Mówimy wówczas o tzw. ‘czynniku idiopatycznym’.

Kto powinien poddać się badaniom?

Badania niepłodnej pary muszą dotyczyć obojga partnerów. Wizyta w gabinecie rozpoczyna się od wnikliwego wywiadu, czyli rozmowy z pacjentami o dotychczasowych trudnościach z zajściem w ciążę. Podstawowe badania dodatkowe wykonywane w przypadku par z postawionym rozpoznaniem niepłodności to: analiza nasienia mężczyzny, ocena jajeczkowania i badanie drożności jajowodów. Oczywiście należy pamiętać o tym, iż każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. To właśnie odpowiednio dobrane badania na podstawie wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów będą pomocne w ustaleniu ostatecznego rozpoznania. Właściwie postawiona diagnoza i adekwatne leczenie są kluczowymi punktami koniecznymi do uzyskania wspólnego celu, czyli zajścia w ciążę i urodzenia upragnionego potomstwa.

Powrót