Poradnia Leczenia Endometriozy

Informacje o poradni

 

Działa w ramach Poradni Ginekologicznej jako specjalistyczny ośrodek diagnostyki i leczenia endometriozy.

W Poradni przyjmowane są pacjentki z podejrzeniem choroby, u których w ramach diagnostyki ambulatoryjnej i szpitalnej stawiane jest rozpoznanie. Obejmujemy opieką pacjentki przewlekle leczone z powodu endometriozy oraz proponujemy indywidualnie dobrane postępowanie terapeutyczne (zarówno zachowawcze jak również chirurgiczne).

W razie potrzeby pacjentki Poradni kierowane są do oddziału Ginekologii w celu rozszerzenia diagnostyki lub leczenia operacyjnego. Pacjentki wymagające poradnictwa dotyczącego trudności w zajściu w ciążę kierowane są bezpośrednio do Ośrodka leczenie niepłodności będącego w strukturach Ambulatorium

Poradnia pracuje w czwartki w godzinach 8:00  -13:00.

Powrót