Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Informacje o Poradni

 

szybka_terapia_onkologiczna.jpg


W Poradni Ginekologii Onkologicznej zajmujemy się pacjentkami z podejrzeniem lub z rozpoznanym nowotworem narządu rodnego. Nie jest wymagane skierowanie. Przyjmujemy  wszystkie pacjentki z rozpoznanym rakiem endometrium, rakiem szyjki, rakiem pochwy, rakiem sromu.  

Przyjmujemy pacjentki, u których w wykonanym badaniu ultrasonograficznym, tomografii komputerowej lub innym obrazowym opisano zmiany w narządzie rodnym, podejrzane o proces nowotworowy, wymagające dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia operacyjnego (np. guzy jajnika/jajników, guzy macicy, zmiany w jamie macicy).  Zajmujemy się kobietami z rozpoznaną ciążą zaśniadową.

W ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej oferujemy pełną diagnostykę obrazową i biochemiczną umożliwiającą precyzyjne postawienie rozpoznania oraz dokładne i właściwe przygotowanie chorej do leczenia operacyjnego.   Proponujemy krótkie terminy oczekiwania na leczenie operacyjne. Czas oczekiwania podyktowany jest jedynie okresem potrzebnym na przeprowadzenie postępowania diagnostycznego.


Podczas pierwszej wizyty prosimy o dostarczenie wykonanych dotychczas badań, stanowiących o  rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu, tj.

  • badanie histopatologiczne,
  • ultrasonograficzne,
  • tomografii komputerowej,
  • wypis ze szpitala
  • i inne.

Pozwala to skrócić proces diagnostyki i przyśpiesza rozpoczęcie właściwego leczenia.

ZAPISY

Na wizyty należy zapisywać się w Ambulatorium Kliniki, tel. 22 583 03 60 lub osobiście.

Przy rejestracji pacjentki wymagany jest dowód osobisty.

 

 Poradnia pracuje w pon 10-14, czwartki 8.30-17.30

Powrót