Zamówienia publiczne

Dostawa wyrobów medycznych.

Termin składania ofert:
05.12.2022 - 13.12.2022

"Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie” [Znak sprawy: UCZKIN/ZP-03/12/2022/TP]

Postępowanie - w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079) – zwanej dalej „Ustawą”

Termin składania ofert: do 13.12.2022 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.12.2022 r. godz. 10:15

Pliki do pobrania

Adres e-mail do korespondencji: zamowienia@uczkin.pl
Powrót