Zamówienia publiczne

Odbiór, transport - odpadów medycznych.

Termin składania ofert:
30.01.2023 - 07.02.2023

"Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/01/2023/TP

Termin składania ofert: do 07.02.2023 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 07.02.2023 r. godz. 09:15

Postepowanie jest prowadzone na Platformy e-Zamówienia

 Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9611225-a08c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Pliki do pobrania

Adres e-mail do korespondencji: zamowienia@uczkin.pl
Powrót