Zamówienia publiczne

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
23.12.2020 - 21.01.2021
 1. Nazwa zamówienia: . „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy produktów farmaceutycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”
 2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 15 części (pakiety).
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. wraz z określeniem jego kodu EAN. Cena oferowanego produktu nie może przekraczać wysokości limitu finansowania zgodnego z wyżej wymienionym obwieszczeniem.
 7. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia 
 8. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany  „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane produkty farmaceutyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach leczniczo terapeutycznych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 9. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 10. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 11. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 12. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 13. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 14. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 15. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.

Usługi żywienia pacjentów

Termin składania ofert:
22.12.2020 - 08.01.2021

Kompletna treść ogłoszenia wraz z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałymi niezbędnymi informacjami zostają udostępnione na stronie poniżej.

Ochrona osób i mienia

Termin składania ofert:
18.12.2020 - 07.01.2021

Kompletna treść ogłoszenia wraz z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałymi niezbędnymi informacjami zostają udostępnione na stronie poniżej.

Usługa żywienia pacjentów.

Termin składania ofert:
15.12.2020 - 21.12.2020

Kompletna treść ogłoszenia wraz z dokładnym opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałymi niezbędnymi informacjami zostają udostępnione na stronie poniżej.

Zakup i dostawa akcesoriów neonatologicznych

Termin składania ofert:
10.12.2020 - 14.01.2021
 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy akcesoriów neonatologicznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 3 części (pakiety) dotyczące akcesoriów neonatologicznych
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. W pakietach, w których nie podano wielkości dawki, Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień na wszystkie dawki produkowane przez danego producenta.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postaci form doustnych (o ile występują) za wyjątkiem form          rozpuszczalnych oraz możliwość zmiany ampułki na fiolkę.
 8. Cytostatyk (o ile występują) w różnych dawkach, umieszczony w jednym pakiecie, musi pochodzić od jednego producenta.
 9. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. wraz z określeniem jego kodu EAN. Cena oferowanego produktu nie może przekraczać wysokości limitu finansowania zgodnego z wyżej wymienionym obwieszczeniem.
 10. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia 
 11. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany  „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane płyny i akcesoria medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach leczniczo terapeutycznych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 12. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 13. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 14. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 15. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 16. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 17. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 18. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 19. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
 20. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).

Płyny i akcesoria medyczne

Termin składania ofert:
07.12.2020 - 17.12.2020
 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy płynów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 7 części (pakiety) dotyczące płynów i akcesoriów medycznych.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. W pakietach, w których nie podano wielkości dawki, Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień na wszystkie dawki produkowane przez danego producenta.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postaci form doustnych (o ile występują) za wyjątkiem form          rozpuszczalnych oraz możliwość zmiany ampułki na fiolkę.
 8. Cytostatyk (o ile występują) w różnych dawkach, umieszczony w jednym pakiecie, musi pochodzić od jednego producenta.
 9. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. wraz z określeniem jego kodu EAN. Cena oferowanego produktu nie może przekraczać wysokości limitu finansowania zgodnego z wyżej wymienionym obwieszczeniem.
 10. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia 
 11. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany  „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane płyny i akcesoria medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach leczniczo terapeutycznych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.
 12. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 13. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 14. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 15. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 12 miesięcy od faktycznej daty dostawy.
 16. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 17. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 18. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
 19. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.
 20. Dostawy realizowane będą do pomieszczeń wskazanych przez Pracowników Zamawiającego ulokowanych w magazynach Działu Farmacji Szpitalnej UCZKIN w piwnicach budynku (poziom -1).

Sukcesywny zakup i dostawa leku paliwizumab

Termin składania ofert:
02.12.2020 - 10.12.2020
 1. I  Nazwa zamówienia: „Sukcesywny zakup wraz z dostawą leku paliwizumab”
 2. Ilości asortymentu wskazanego poniżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 3. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 4. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać, co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy.
 5. Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta.
 6. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności.
 7. Produkty danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności.
 8. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.
 9. Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.
 10. Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa.

Badanie rynku

Termin składania ofert:
23.11.2020 - 28.11.2020

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” zwraca się z uprzejmą prośbą, o przedstawienie informacji o szacowanych kosztach realizacji zapytania.

Niniejsze zapytanie  nie jest zamówieniem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego .

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie szczegółowe tabeli zawartej w pliku excel „Badanie rynku formularz cenowy…” zgodnie z załączonymi do poszczególnych tabel opisami  lub ewentualnie jej uzupełnienie, jeśli przedstawiony opis zapytania nie zawiera w Państwa ocenie wszystkich elementów.

Prosimy także o informację na temat możliwości i zasad uzyskania ewentualnych rabatów.

Prosimy o przesłanie informacji drogą mailową na adresy it@uczkin.pl , a.pisula@uczkin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2020 r.

Z poważaniem

Krzysztof Helbing

Kierownik Projektu”

Materiały szewne.

Termin składania ofert:
12.11.2020 - 23.11.2020
 1. Nazwa zamówienia: . „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy materiałów szewnych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”
 2. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części (pakiety).
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. wraz z określeniem jego kodu EAN. Cena oferowanego produktu nie może przekraczać wysokości limitu finansowania zgodnego z wyżej wymienionym obwieszczeniem.
 7. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności licząc od dnia 

Produkty farmaceutyczne

Termin składania ofert:
27.10.2020 - 05.11.2020
 1. Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy produktów farmaceutycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”.
 2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na 7 części (pakiety) dotyczące produktów farmaceutycznych.
 3. Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego.
 5. Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 30 dni.
 6. W pakietach, w których nie podano wielkości dawki, Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień na wszystkie dawki produkowane przez danego producenta.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postaci form doustnych za wyjątkiem form rozpuszczalnych oraz możliwość zmiany ampułki na fiolkę.
 8. Cytostatyk (o ile występują) w różnych dawkach, umieszczony w jednym pakiecie, musi pochodzić od jednego producenta.
Powrót