Sprawdź liste specjalistów i lekarzy Naszej placówki
Paweł Stanirowski
specjalizacja położnictwo i ginekologia, perinatologia

Dr n.med. Paweł Stanirowski

Powrót