Informacja o porodach rodzinnych

Warszawa,  23.06.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z licznymi zapytaniami trafiającymi do UCZKiN informujemy, że porody rodzinne oraz odwiedziny pacjentek w Oddziałach cały czas pozostają zawieszone.

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka jest placówką leczniczą, w której zdrowie i życie pacjentów stanowi najwyższą wartość. W związku z powyższym już na początku pandemii wirusa SARS-COVID 2 podjęliśmy zdecydowane działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia zarówno personelu, jak i pacjentów. Dzięki nim dotychczas udało nam się jako jednej z niewielu placówek w województwie mazowieckim uchronić przed wystąpieniem ogniska zakażenia.

 

W Polsce nadal występuje duża liczba nowych zakażeń COVID-19.

 

Podjęliśmy więc decyzję o testowaniu w kierunku nosicielstwa SARS-COVID 2 wszystkich przyjmowanych do szpitala pacjentek. Od wielu tygodni wykonujemy, także testy u pracowników UCZKIN. Ograniczenie liczby osób jedynie do pacjentów i personelu wpisuje się również w działania profilaktyczne.

 

Warunki lokalowe w UCZKIN nie dają możliwości wypełnienia zaleceń Konsultantów Krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19.

 

Trwają prace remontowe mające na celu stworzenie indywidualnych sal porodowych. Zakończenie pierwszego etapu robót jest planowane na jesień bieżącego roku. Jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju poprawi się i zostaną udostępnione indywidualne sale porodowe z pewnością podejmiemy decyzję o przywróceniu porodów rodzinnych.

 

Dziękuję za zrozumienie

 

Robert Wilanowski

Członek Zarządu UCZKIN

 

informacje o porodach rodzinnych 001.png

 

Powrót