Oświadczenie Zarządu UCZKIN WUM Sp. z o.o.

Zarząd Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przeprasza pacjentów za udostępnianie wyników badań diagnostycznych i konsultacji, stanowiących dokumentację medyczną, przed wizytą u lekarza jedynie do wglądu  w siedzibie tego podmiotu leczniczego, informując, że wyniki te mogą być udostępniane  np. poprzez sporządzenie wydruków lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bądź na informatycznym nośniku danych a ich udostępnienie następuje bez zbędnej zwłoki.

Powrót